Nand ke Anand Bhayo Lyrics in Hindi

Jai Shree Krishna!! Here we have shared Nand ke Anand Bhayo Lyrics Hindi and Nand ke Anand Bhayo Lyrics in English. We have also attached Nand Ke Anand Bhayo Full Song Video. This is mainly relates to the birth of Lord Krishna.

Nand ke Anand Bhayo Lyrics Hindi

                                        

Nand ke Anand Bhayo Lyrics 

Hey Aanand  umang bhyo, Jai ho nand lal ki
Nand ke Aanand  bhyo, Jai Kanahiyaa lal ki
Braj mein Aanand  bhyo, Jai Yashoda lal ki
Haathi Ghoda Paal Ki, Jai Kanahiyaa lal ki
Jai ho Nand lal ki, Jai Yashoda lal ki
Gokul mein Aanand  bhyo, Jai Kanahiyaa lal ki
Hey Aanand  umang bhyo, Jai ho nand lal ki
Gokul ke Aanand  bhyo, Jai Kanahiyaa lal ki
Jai Yashoda lal ki, Jai ho Nand lal ki
Hathi ghoda paal ki, Jai Kanahiyaa lal ki
Jai ho Nand lal ki, Jai Yashoda lal ki
Hathi ghoda paal ki, Jai Kanahiyaa lal ki
Koti Brahmaand ke, Adhipati laal ki
Hathi ghoda paal ki, Jai Kanahiyaa laal ki
Gaune chaarane aaye, Jai ho Pashupaal ki
Nand ke Aanand  bhyo, Jai Kanahiyaa lal ki
Punam ki chand jaise, shobha hai baal ki
Hathi ghoda paal ki, jai Kanahiyaa laal ki
Hey Aanand  umang bhyo jai ho nand laal ki
Gokul mein Aanand  bhyo, jai Kanahiyaa laal ki
Bhakto ke Aanand  kand, jai yashoda laal ki
Hathi ghoda paal ki, jai Kanahiyaa laal ki
Hey jai yashoda laal ki, jai ho gopal ki
Gokul mein Aanand  bhyo, jai Kanahiyaa laal ki
Aanand  se bolo sab, Jai ho Braj laal ki
Hathi ghoda paal ki, Jai Kanahiyaa laal ki
Jai ho Braj laal ki, Paawan Pratipaal ki
Hey Nand ke Aanand  bhyo, Jai ho Nand laal ki

 Nand Ke Anand Bhayo Full Song