Gayatri Devi Chalisa in Hindi

Jai Gayatri Maa!! Devotees here we have shared the Gayatri Chalisa Lyrics in Hindi and English font. You can also download Gayatri Chalisa from here. We have also attached a video of Gayatri Chalisa in Gujrati.


Gayatri Chalisa in English


 Jayati jayati gayatri amba katahu kasht na karhu vilamba

 Tab dhyavat vidhi vishnu mahesh lahat agam sukh shanti hamesha
 Tuhi jann brahma gyan urdharini jagtarni mag mukti prasarini
 Jan tan sankat nasani hari harani pishach pret dai tari
 Mangal modbharni bhajna sani ghat ghat vasini buddhi prakaseen
 Puran gyan ratna ki khani sakal siddhi dani kalyani
 Shambhu netra nit nirat karaiya bhavbhai daruha darap haraiya
 Sarva kam krodhadik maya mamta matsar moh adaya
 Agam anishtha haran mahashakti sahaj bharati bhaktan urbhakti
 Om rup kali kalashu vibhanjani bhurbhuvah svah svatah niranjani
 Shabda tatsa vitu hansa savari aru vairanyan brahmadulari
 Bhargo-jan tanu kalesh nashavan prem sahit devasya ju dhyavat
 Dhamaki-dheer dharat urmahi dhiyo buddibala vimal suhahin
 Yonahnit navambhakti prakashan prachodayatah punj aghanashan
 Akshar-akshar mahan goon rupa agam apar sucharit anupa
 Jo goon shantra na tumharo jana shabda arth jo sunan nana
 So nar durlabh as tan pabat paras gahatan kanakabanawat
 Javaiagi brahma kripa nahin teri rahahi tabahilagi gyan ki deri
 Prakriti brahma shakti bahuteni maha vyahriti naam ghaneri
 Om tatva nirgunjag jana bhuh mahi roop chaturdal mana
 Bhurvah-bhuvan palan shuchikari svah-aksha solah dal dhari
 Ta vidhirupajan palanhari tsa rasa rup brahma sukhkari
 Virachit gandha shishir sanyukta turamit ghat-ghataji vanmukta
 Vrnata shabda su vigrah karan re svasharir tatvayut dharan
 Nyam sarvatra supalan karta bhavan bich mud mangal bharta
 Gosanyukta gandh abinashi de tan buddhi bachan sukhrasi
 Vasat brahma yug bavahu svarupa sva-tanu lasat shatdal anurupa
 Dhojanuprakrti shabda nit karan manit brahmarupini nit dharan
 Yahi sarva para brahma prakasin dhyo-buddhi balavidya vasina
 Yo sarvatra lasat thai jal nidhi nah nit tej punj jag vahu vidhi
 Prabala aniikaya nit karan chopari purna shri shivdharan
 Daman karatiagha pragatini shakti yat gyan prabishan hari bhakti
 Jayati-jayati jaya jaya jagadhatri jaya-jaya maha mantra ga jatni
 Tuhi shriram radhika sita tuhi shri krishna mukhar seet gita
 Adishakti tuhibhakti bhavani jagata janani phalabanchit dani
 Tuhu shri durga durganashini uma rama baikunth vasini
 Tuhi shri bhakti bhairavi dani tuhi malu mangala mri dani
 Jete mantra jagat ke mahin par gayatri sam koi nahin
 Jahi brahma hatyadik lagai gayatri hi japson anghabhagai
 Dhani ho dhanitrai iokyavandini jayaho jayo shri bhnamanandini


Gayatri Chalisa in Hindi


Gayatri Chalisa in Gujrati